Voľby
mapy  Mapy volebných okrskov
vol_miest.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky
tele_OVK.pdf  Zoznam volebných miestností pre okrsky + TELEFÓN
okr_vch.pdf  Zoznam okrskov a k nim prislúchajúcich ulíc a vchodov
ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
OVK_E95.xls  tabuľka pre členov a náhradníkov OVK - verzia Exel 95
OVK_E97.xls  tabuľka pre členov a náhradníkov OVK - verzia Exel 97
OVK_E03.xls  tabuľka pre členov a náhradníkov OVK - verzia Exel 2003
centrálne informácie
centrálne informácie k voľbám SR
http://www.civil.gov.sk/VOL/NR_net/page.htm