ZOZNAM OKRSKOV A K NIM PRISLÚCHAJÚCICH

MIESTNOSTÍ PRE VOĽBY VÚC 2005

Okr.Budova organizácieUlica a číslo orientačné
1Základná škola s materskou školouZa kasárňou 2
2Základná škola s materskou školouZa kasárňou 2
3Základná škola s materskou školouZa kasárňou 2
4Základná škola s materskou školouČeská 10
5Základná škola s materskou školouČeská 10
6Stredisko kultúryVajnorská 21
7Stredisko kultúryVajnorská 21
8Vývarovňa pre dôchodcovŠportová 7
9Základná škola s materskou školouČeská 10
10Základná škola s materskou školouČeská 10
11Materská školaŠancová 65
12Materská školaŠancová 65
13DOPRAVOPROJEKTKominárska 2
14Združená hotelová akadémiaMikovíniho 1
15Združená hotelová akadémiaMikovíniho 1
16Združená hotelová akadémiaMikovíniho 1
17Osvetové strediskoOvručská 6
18Základná škola s materskou školouSibírska 39
19Základná škola s materskou školouSibírska 39
20Základná škola s materskou školouSibírska 39
21Materská školaTeplická 5
22Materská školaTeplická 5
23Základná škola s materskou školouJeséniova 54
24Komplexný VÚ vin. vinárskyMatúškova 25
25Základná škola s materskou školouCádrova 23
26Ústav vzdelávania a služiebBárdošova 33
27Ústav vzdelávania a služiebBárdošova 33
28Dom kultúryStromová 18
29Slovenská zdravotnícka univ. v BALimbová 12
30Slovenská zdravotnícka univ. v BALimbová 12
31Špeciálna základná školaHálkova 54
32Špeciálna základná školaHálkova 54
33Špeciálna základná školaHálkova 54
34Základná škola s materskou školouRiazanská 75
35Základná škola s materskou školouRiazanská 75
36ZŠaG pre mim. nadané detiSkalická 1
37Základná škola s materskou školouOdborárska 2
38Základná škola s materskou školouOdborárska 2
39Základná škola WaldorfskáVihorlatská 1

Upozorňujeme, že I. zasadnutie okrskových volebných komisií sa bude konať
dňa 31.10.2005 (pondelok) o 14,00 hod. v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto,
Vajnorská č. 21.

UPOZORNITE NA TO DEKEGOVANÝCH ČLENOV

Červenková