Vytlačené dňa : 31.3.2022 , čas : 13:33:52

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebným obvodom

č. 1

PRE VOĽBY.

Dňa 15.10.2022.

Bajkalská : 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 I, 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7 A, 9, 9 A, 9 B;

Bartoškova : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

Budyšínska : 1, 2, 3, 3 A, 4, 5, 6, 8, 10, 10 A, 12, 14, 16, 18, 20;

Česká : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Družstevná : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Hlučínska : 1, 2, 4, 6, 8;

Junácka : 1, 6, 8;

Kalinčiakova : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25, 29, 29 A;

Kukučínova : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 24, 26, 28, 30, 32;

Kukuričná : 1, 8;

Kutuzovova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

Laskomerského : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Mestská : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Moravská : 1, 3, 5, 7;

Nová : 1, 2, 3, 4;

Odbojárov : 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;

Osadná : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20;

Plzenská : 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

Pri starej prachárni : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Priečna : 2, 4, 8, 10;

Príkopova : 2, 4;

Rešetkova : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Robotnícka : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

Sadová : 1;

Sliezska : 1, 3, 5, 7;

Škultétyho : 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

Športová : 1, 5, 7;

Tehelná : 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

Tomášikova : 41, 43, 45 A, 45 B, 45 C, 50, 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 54, 54 A, 56;

Trnavská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

Vajnorská : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 A, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98 E, 98 F, 98 G, 98 H, 98 J, 98 K;

Viktora Tegelhoffa : 4;

Za kasárňou : 1;