index2


Voľby
15.10.2022,
grafy
počtu
voličov.
úvod
všetci
muži
ženy
3 x graf