Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 83

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Pionierska : 13, 15;

  Sliačska : 1 A, 1 B, 1 C;