Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 82

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Račianska : 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

  Smikova : 1;

  Teplická : 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19;