Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 80

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Račianska : 38, 52, 56, 58, 60, 68, 72;

  Riazanská : 87, 104, 110, 112;

  Varšavská : 24, 31;