Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 79

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Bardejovská : 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27;

  Cintulova : 1, 2, 2 A, 3, 4, 5, 8;

  Horská : 2, 2 A, 4, 6, 14, 16, 18;

  Jurská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 A, 21, 23, 25;

  Modranská : 1;

  Námestie Biely kríž : 1, 2, 3, 4, 5, 6;

  Ormisova : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

  Pezinská : 1, 2, 3, 5, 6, 24;

  Pri Bielom kríži : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30;

  Račianska : 80, 86, 88, 88 B, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 137, 139, 141;

  Skalická cesta : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, 10, 12;