Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 78

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Bojnická : 19, 21, 23, 25;

  Pri starom mýte : 1;

  Stará Vajnorská : 4, 6 B, 11 B, 16, 17 A, 17 D, 17 E, 17 F, 19;