Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 77

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Nobelova : 1, 1 A, 2, 2 A, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12 F, 20, 22, 24, 26, 42, 44, 46, 48, 48 A;

  Odborárska : 1, 3, 3 A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

  Podniková : 1;

  Vajnorská : 89 A, 131;