Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 74

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Brezovská : 5, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25 A, 29, 33;

  Hálkova : 5, 9;

  Hattalova : 23, 23 A, 25;

  Jánoškova : 2, 4, 6, 8;

  Pluhová : 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 44, 46, 48, 50, 50 B, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70 A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82;

  Pri Dynamitke : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 34;

  Riazanská : 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66 A, 68, 70, 72, 74;

  Varšavská : 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 A, 23, 25, 25 A, 25 B, 27;