Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 73

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Čsl. parašutistov : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

  Hálkova : 1 A, 3;

  Kukučínova : 40, 42, 44, 46, 48, 50;

  Letná : 5;

  Riazanská : 77, 79, 81, 83;