Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 71

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Hálkova : 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44;

  Jazdecká : 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18;

  Letecká : 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 28;

  Letná : 4, 6, 10, 14, 16;

  Ľudové námestie : 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;

  Matičná : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42;

  Novinárska : 3, 5, 6, 7, 8, 9;

  Pohronská : 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

  Považská : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50;

  Riazanská : 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 47, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

  Slnečná : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

  Svätovojtešská : 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42;

  Úradnícka : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

  Vajnorská : 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

  Za kasárňou : 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 48, 50, 52, 54, 62, 66, 68, 70, 72;