Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 70

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Budyšínska : 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10 A, 12, 14, 16, 18, 20;

  Česká : 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

  Hlučínska : 1, 2, 4, 6, 8;

  Jarošova : 1;

  Kukučínova : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 32;

  Kukuričná : 1;

  Kutuzovova : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25;

  Laskomerského : 4, 8, 10, 12, 16;

  Mestská : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

  Moravská : 1, 3, 5, 7;

  Nová : 3, 4;

  Osadná : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

  Plzenská : 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

  Priečna : 4, 8, 10;

  Rešetkova : 1, 3, 7, 9;

  Robotnícka : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

  Sadová : 1;

  Sliezska : 3, 5, 7;

  Škultétyho : 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

  Tehelná : 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26;

  Vajnorská : 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35, 39;