Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 68

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Budyšínska : 32, 38;

  Filiálne nádražie : 3;

  Kominárska : 9, 13;

  Račianska : 22 A, 24 A, 24 B, 24 C, 24 D, 24 E, 24 F, 24 G, 24 H, 24 I, 26 A, 26 C, 26 D, 26 E, 26 F;