Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 66

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Bajkalská : 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7 A, 9, 9 A, 9 B;

  Junácka : 6;

  Tomášikova : 41, 43, 45 A, 45 B, 45 C, 50 A, 50 B, 50 C, 50 D, 50 E, 54, 54 A;

  Trnavská : 33;

  Vajnorská : 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98 E, 98 F, 98 G, 98 H, 98 J, 98 K, 106;