Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 65

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Bartoškova : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

  Družstevná : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

  Kalinčiakova : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29;

  Odbojárov : 3, 4, 5, 6, 8, 10;

  Pri starej prachárni : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

  Príkopova : 2, 4;

  Športová : 1, 5, 7;

  Trnavská : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

  Vajnorská : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;