Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 60

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Belehradská : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

  Jiskrova : 1, 2, 3, 4, 6, 8;

  Kováčska : 1, 2, 4, 6;

  Legionárska : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27;

  Šancová : 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108;