Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 59

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Kominárska : 6;

  Račianska : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 A;

  Šancová : 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65;