Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 58

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Na Pažiti : 7, 9, 17, 19, 21, 23 B, 23 C;

  Podkolibská : 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 34, 36, 38;

  Tupého : 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 E;