Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 57

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Čajakova : 32, 34, 36, 37, 39, 41, 45;

  Jozefa Cígera Hronského : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

  Mikovíniho : 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

  Pionierska : 1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

  Račianska : 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25;

  Račianske mýto : 1 A, 1 C, 1 D;

  Sibírska : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

  Smrečianska : 6, 8, 10, 12, 14;