Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 49

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Horná Vančurova : 5;

  Chrasťová : 20, 22, 34;

  Lopúchová : 1, 7, 9;

  Na Rozhliadke : 4;

  Pekná vyhliadka : 1, 3, 5;

  Strážna : 9, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9 G, 9 H, 9 I, 13, 17, 20, 28, 30, 31, 32;

  Suchá : 7, 9, 11, 13;

  Vosková : 2, 12;