Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 48

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Cesta na Kamzík : 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22;

  Chrasťová : 2, 4, 5, 5 A, 6, 7, 9, 13, 15, 15 A, 17, 19, 23, 23 B, 29, 35, 37, 39, 39 A, 43 A, 47, 49;

  Jaskový rad : 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97 A, 97 B, 99, 101, 105, 113, 145, 149, 151, 155, 157, 157 A, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 201, 201 A, 205, 209, 211, 215, 217, 223;

  Matúškova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27;

  Na Pažiti : 2, 4;

  Pod Strážami : 1, 3, 7, 13, 15;

  Suchá : 10, 10 C, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 B, 27, 29, 37, 41;

  Vančurova : 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

  Vidlicová : 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 A, 28, 28 A, 28 B, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39 A, 40 A, 41 A, 42, 43, 50, 52, 54, 58, 62, 66, 74;