Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 40

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Ďumbierska : 1 A, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 4, 5, 6, 8, 10, 10 A, 12, 14, 16, 18, 24, 26;

  Hrabový chodník : 1, 2, 4;

  Hrdličkova : 1, 1 A, 2, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 A, 20, 20 A, 26, 28, 30, 32;

  Limbová : 18, 20;

  Opavská : 12, 14;

  Pod Klepáčom : 1, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 15 A, 17;