Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 39

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Ďumbierska : 1;

  Hrdličkova : 17, 19, 21;

  Klenová : 3, 7, 9, 11, 13, 15;

  Limbová : 10, 12;

  Opavská : 26 A;

  Stromová : 31;

  Vlárska : 11, 13 A, 13 B;