Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:13

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 38

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Ďurgalova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

  Hroznová : 1, 3 A, 4, 5, 6, 8;

  Jahodová : 2, 3, 4, 5 A, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

  Jakubíkova : 10, 12, 14;

  Jaskový rad : 1, 3;

  Jelšová : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13;

  Opavská : 2, 4, 6, 8, 8 A, 10, 18, 22;

  Pražská : 2, 2 A, 2 B, 2 C, 4, 8;

  Royova : 1, 2, 4, 5, 5 A, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29 A, 31, 35, 35 A, 37;

  Stromová : 3, 5, 9 A, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

  Uhrova : 1, 1 A, 1 B, 1 D, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 22, 24, 26;

  Vresová : 1, 3;