Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:12

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 37

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Ambrova : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

  Bárdošova : 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 41, 43, 45, 45 A, 46, 48, 48 A, 51, 53, 54, 55, 56 A, 58, 59 A, 60, 62, 64, 70, 70 B, 72, 78;

  Boskovičova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

  Cádrova : 1, 1 A, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 A, 18, 19;

  Cesta na Kamzík : 1, 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 25 A, 28 A, 30 A, 33 A, 37, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D, 39;

  Černicová : 2, 2 A, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 23;

  Guothova : 1, 2, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;

  Jaskový rad : 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 37, 39, 43;

  Júlová : 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

  Júnová : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 43;

  Kurucova : 1, 2, 4, 6, 7, 13;

  Ladislava Dérera : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

  Ladzianskeho : 6, 8, 10, 12;

  Magurská : 2, 2 A, 2 B, 4 A, 4 B, 6, 8, 12, 16;

  Na Revíne : 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 31, 33, 35, 37;

  Stromová : 6, 8, 12, 14;

  Sudová : 2;

  Višňová : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

  Vlárska : 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;