Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:12

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 36

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Belianska : 3, 30;

  Klenová : 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 A, 26, 28, 29, 43, 45, 53, 57, 67, 71, 79;

  Kĺzavá : 1, 2, 3 B, 4, 5 A, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 31 A, 31 B, 31 C;

  Magurská : 1, 1 A, 3, 3 A, 3 B, 5 A, 5 B, 7, 19, 19 A, 21, 27, 29, 31, 31 A, 33, 35, 39, 43;

  Olivová : 1, 2, 2 A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

  Rozvodná : 1, 3, 5, 7, 9, 9 A, 11, 11 B, 13, 13 C, 15, 17, 19, 25;

  Snežienková : 1 A, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13;

  Stará Klenová : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8 A, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 26 B, 26 D, 26 G, 26 K, 26 N, 28, 28 D, 28 E, 30, 38 A, 38 C, 44;

  Stromová : 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54 A;

  Vlárska : 4, 8, 10, 14, 15 A, 15 B, 15 E, 15 F, 15 J, 15 K, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48 A;