Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:12

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 32

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Laurotová : 3, 20;

  Lopenícka : 1 A, 2 A, 2 B, 3, 3 A, 4, 6, 6 A, 7 A, 7 B, 8, 9, 10, 10 A, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 20 A, 22, 23, 23 A, 24, 25, 30;

  Neronetová : 19, 25, 27, 30;

  Pinotová : 14, 40;

  Sliačska : 12, 14 A, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 36 A, 38, 42, 43, 50, 52, 53, 54, 55, 67, 87, 89;