Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:11

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 30

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Cesta mládeže : 8, 10, 10 A, 12, 12 A, 14, 16;

  Cesta na Kamzík : 14;

  Kamzíkov vrch : 10;

  Pekná cesta : 31;