Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:11

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 29

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Cesta mládeže : 1, 5, 9;

  Zelenohorská : 2;

  Zidiny : 11, 13, 15, 17, 25;