Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 258

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Americká : 1, 2, 3, 5, 7, 9;

  Kraskova : 2, 4, 6, 8, 10;

  Kyjevská : 1, 2, 3, 4, 5, 7;

  Legerského : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

  Ľubľanská : 1, 2, 4, 6, 8, 10;

  Ovručská : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

  Piešťanská : 1, 2, 3, 3 A, 5, 7;

  Pionierska : 11;

  Račianska : 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69 B;

  Sibírska : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69;

  Šuňavcova : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

  Ukrajinská : 1, 2, 4, 6, 8, 10;

  Ursínyho : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;