Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 132

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Bojnická : 15;

  Elektrárenská : 10;

  Chemická : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

  Klatovská : 10, 12, 14, 16, 21;

  Ľubochnianska : 2, 4, 5, 6, 8;

  Olbrachtova : 1, 2, 3, 3 A, 5, 6, 7, 9;

  Pri dvore : 3;

  Rožňavská : 3, 5, 7;

  Turbínová : 1, 5, 13;

  Tylova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27;

  Vajnorská : 110, 114, 116, 118, 122;

  Vihorlatská : 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16;