Vytlačené dňa : 23.4.2020 , čas : 15:48:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre urbanický obvod

č. 0

Štúdia občania a urbanické obvody.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.  Pod Krásnou hôrkou : 16, 18;

  Rýnska : 5, 8, 10;

  Viktora Tegelhoffa : 4;