Pomocná štúdia "URBANICKÉ OBVODY."
Čísla - počty občanov SR s trvalým pobytom
29.02.2020
momentálne polotovar

 mapy  Mapy UO
 ABECEDA.UL  Zoznam vchodov podľa abecedy
 UO  Zoznam vchodov pre jednotlivé UO
 UO
klasika
 Zoznam vchodov pre jednotlivé UO
- klasické zostavy v htm
 vek  vekové zloženie občanov