Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 44

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Súkromná Základná škola Waldorfská, Vihorlatská č. 10


Elektrárenská : 10;

Chemická : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Olbrachtova : 1, 2, 3, 3 A, 5, 6, 7, 9;

Rožňavská : 3, 5, 7;

Turbínová : 1, 5, 13;

Tylova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27;

Vajnorská : 110, 114, 116, 118, 122;

Vihorlatská : 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16;

Za stanicou : 5;