Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 43

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Odborárska č. 2


Nobelova : 1 A, 3, 5, 26, 42, 44, 46, 48, 48 A;

Podniková : 1;

Račianska : 72, 80, 86, 88, 88 B;