Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 42

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Odborárska č. 2


Nobelova : 1, 2, 2 A, 6, 8, 10, 12, 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12 F, 20, 22, 24;

Odborárska : 1, 3, 3 A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Vajnorská : 89 A;