Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 40

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická č. 1


Bardejovská : 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27;

Cintulova : 1, 2, 2 A, 3, 4, 5, 8;

Námestie Biely kríž : 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Ormisova : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Pri Bielom kríži : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30;

Račianska : 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 137, 139, 141;

Skalická cesta : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, 10, 12;