Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 39

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Riazanská č. 75


Čsl. parašutistov : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

Kukučínova : 40, 42;

Račianska : 38;

Riazanská : 87;