Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:08

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 37

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Špecialna základná škola, Hálkova č. 54


Gavlovičova : 2;

Halašova : 18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 A, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49;

Hálkova : 54, 54 B;

Hattalova : 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;

Lamanského : 7;

Pavlovská : 1, 3, 5, 7;

Pluhová : 3, 4, 6, 7, 10, 10 A, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47;

Semianova : 2;

Vajnorská : 81, 83, 85;

Záborského : 2, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40;

Zátišie : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39 A, 41, 43, 45, 47, 49;

Závodníkova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 A, 9;