Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 36

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Špecialna základná škola, Hálkova č. 54


Halašova : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17;

Hálkova : 46, 48, 50, 52;

Lamanského : 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

Lombardiniho : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22;

Makovického : 1, 2 A, 6, 8;

Pluhová : 1;

Riazanská : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46;

Sreznevského : 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25;

Vajnorská : 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;

Záborského : 1, 3, 3 A, 5, 7, 11, 13, 15, 19 A, 21, 23, 25, 31, 35, 39, 41;