Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 34

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Materská škola, Na Revíne 14


Ambrova : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

Bárdošova : 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 41, 43, 45, 45 A, 46, 48, 48 A, 51, 53, 54, 55, 56 A, 58, 59 A, 60, 62, 64, 70, 70 B, 72, 78;

Júlová : 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

Júnová : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 43;

Magurská : 16;

Na Revíne : 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 31, 33, 35, 37;

Vlárska : 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;