Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 33

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Dom kultúry Kramáre, Stromová č. 18


Bárdošova : 2 A, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

Ladzianskeho : 6, 8, 10, 12;

Stromová : 6, 8, 12, 14;

Višňová : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;