Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 31

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Dom kultúry Kramáre, Stromová č. 18


Boskovičova : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Cádrova : 1, 1 A, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 A, 18, 19;

Cesta na Kamzík : 1, 5, 5 A, 5 B, 5 C, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 25 A;

Černicová : 2, 2 A, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 23;

Guothova : 1, 2, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;

Jaskový rad : 1, 3, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 37, 39, 43;

Kurucova : 1, 2, 4, 6, 7, 13;

Ladislava Dérera : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;

Sudová : 2;