Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 28

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová č. 12


Belianska : 3, 30;

Cesta mládeže : 1, 5, 8, 9, 10, 10 A, 12, 12 A, 14, 16;

Ďumbierska : 1, 1 A, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 4, 5, 6, 8, 10, 10 A, 12, 14, 16, 18, 24, 26;

Ďurgalova : 1, 3, 5, 7, 9;

Hrabový chodník : 1, 2, 4;

Hrdličkova : 1, 1 A, 2, 2 A, 2 B, 2 C, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 A, 20, 20 A, 21, 26, 28, 30, 32;

Jahodová : 2, 4;

Kamzíkov vrch : 10;

Klenová : 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

Kĺzavá : 1, 2, 3 B, 4, 5 A, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 31 A, 31 B, 31 C;

Limbová : 10, 12, 18, 20;

Magurská : 19, 19 A, 21, 27, 29, 31, 31 A, 33, 35, 39, 43;

Opavská : 2, 4, 6, 8, 8 A, 10, 12, 14, 18, 22, 26 A;

Pod Klepáčom : 1, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 15 A, 17;

Pod Krásnou hôrkou : 18;

Snežienková : 1 A, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13;

Stará Klenová : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8 A, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 26 B, 26 D, 26 G, 26 K, 26 N, 28, 28 D, 28 E, 30, 38 A, 38 C, 44;

Stromová : 31;

Vlárska : 4, 8, 10, 11, 13 A, 13 B, 14, 15 A, 15 B, 15 E, 15 F, 15 J, 15 K, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Vresová : 1, 3;