Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 23

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická č. 7


Račianska : 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;

Sliačska : 1 A, 1 B, 1 C;

Teplická : 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13;