Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 21

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Kyjevská : 1, 2, 3, 4, 5, 7;

Legerského : 18;

Piešťanská : 1, 2, 3, 3 A, 5, 7;

Pionierska : 11, 13, 15;

Sibírska : 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69;