Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 20

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Ovručská : 2, 4, 8, 10;

Račianska : 53, 55, 57, 61, 63, 65, 69 B;

Sibírska : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;