Vytlačené dňa : 13.4.2020 , čas : 10:20:06

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
pre volebný okrsok

č. 19

AK BY VOLILI AJ DETI.
Občania SR s trvalým pobytom.

Dňa 29.02.2020.

Volebná miestnosť : Základná škola s materskou školou, Sibírska č. 39


Americká : 2, 3, 5, 7, 9;

Kraskova : 2;

Ľubľanská : 4, 6, 8, 10;

Račianska : 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Sibírska : 18, 20, 22, 24, 31, 33, 35, 37;

Ursínyho : 2;